Unia Europejska

Michelene A. Falk

Wiceprezes ds. Globalnych zasobów ludzkich

Biografia wkrótce…

 

← Wróć do zespołu