Unia Europejska

PROŚBA O OFERTĘ

dekoracyjny obraz gradientu

Neapco Europe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe na zapytanie ofertowe (RFQ):

Zaproszenie Do Składania Ofert NR 1/2022/Re_Open UK z dnia 4
Tytuł Zamówienia: Modernizacja dwóch tokarek EMAG VTC 250

Zapytanie zostało zmienione - Zmiana nr 1 z dnia 6 grudnia 2022
Pobierz poniższe dokumenty:

!Zapytanie ofertowe_1 2022 RE_Open.pdf

Zal_2_Formularz-ofertowy.doc

Zal_1_Oświadczenie-o-zachowaniu-poufności.docx

Zapytanie-ofertowe_1-2022-RE_Open_Zmiana nr 1.pdf

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NR 1/2022/Re_Open UK - IFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Zarówno w części 1 jak i części 2 przedmiotu zamówienia nie została wybrana żadna oferta, z uwagi na brak ofert które spełniają wymagania zapytania ofertowego.


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2023/Re_Open UK z dnia 23
TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa 5- osiowego centrum frezarskiego CNC

Pobierz poniższe dokumenty:

Zapytanie ofertowe_1 2023 RE_Open

Zal_1-Formularz ofertowy

Zal_2 – Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2023/Re_Open UK pt. „Zakup i dostawa 5-osiowego centrum frezarskiego CNC” – INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY Z „28 marca 2023”.

Z przeprowadzonego postępowania wybrano następującego Wykonawcę:

Nazwa wykonawcy: DMG MORI POLSKA SP.Z OO

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew

Cena zamówienia: 1 663 375,00 PLN (350 000,00 EUR)

 


 

Zapytanie ofertowe NR 1/2023 z dnia 23.12.2023
Tytuł Zamówienia: Frezarka do obróbki bieżni podkulkowych i innych podzespołów przegubów kulkowych

Dokumenty do pobrania:
!Zapytanie ofertowe_1_2023_FREZARKA.pdf
Zal_1_Formularz-ofertowy_FREZARKA.doc
Zal_2_Wzór-umowy_FREZARKA.docx

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2023 pt. „Frezarka do obróbki bieżni podkulkowych i innych podzespołów przegubów kulkowych”

– INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY Z DNIA 23.01.2024.

Z przeprowadzonego postępowania wybrano następującego Wykonawcę:

Nazwa wykonawcy: EMAG Salach GmbH
Adres siedziby Wykonawcy: Austrasse 24, 73084 Salach, Niemcy

Cena zamówienia netto: 805 475,00 EURO
Cena zamówienia brutto: 805 475,00 EURO

 


 

Zapytanie ofertowe NR 2/2023 z dnia 23.12.2023
Tytuł Zamówienia: Hartownica indukcyjna

Dokumenty do pobrania:
!Zapytanie ofertowe_2_2023_hartownica.pdf
Zal_1_Formularz-ofertowy_hartownica.doc
Zal_2_Wzór umowa_hartownica.docx

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2023 pt. „Hartownica indukcyjna”

– INFORMACJA Z DNIA 23.01.2024 O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru Wykonawcy z uwagi na brak ważnych ofert, które wpłynęły w terminie składania ofert.

 


 

Zapytanie ofertowe NR 1/2024/KPO z dnia 21.05.2024
Tytuł Zamówienia: System informatyczny do zarządzania dokumentacją procesową

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe_oprogramowanie produkcja.pdf
Zal_1_Formularz ofertowy-oprogramowanie produkcja.doc
Zal_2_Wzór umowa-oprogramowanie produkcja.doc