Unia Europejska

PROŚBA O OFERTĘ

dekoracyjny obraz gradientu

Neapco Europe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe na zapytanie ofertowe (RFQ):

Zaproszenie Do Składania Ofert NR 1/2022/Re_Open UK z dnia 4
Tytuł Zamówienia: Modernizacja dwóch tokarek EMAG VTC 250

Zapytanie zostało zmienione - Zmiana nr 1 z dnia 6 grudnia 2022
Pobierz poniższe dokumenty:

!Zapytanie ofertowe_1 2022 RE_Open.pdf

Zal_2_Formularz-ofertowy.doc

Zal_1_Oświadczenie-o-zachowaniu-poufności.docx

Zapytanie-ofertowe_1-2022-RE_Open_Zmiana nr 1.pdf

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NR 1/2022/Re_Open UK - IFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Zarówno w części 1 jak i części 2 przedmiotu zamówienia nie została wybrana żadna oferta, z uwagi na brak ofert które spełniają wymagania zapytania ofertowego.


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2023/Re_Open UK z dnia 23
TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa 5- osiowego centrum frezarskiego CNC

Pobierz poniższe dokumenty:

Zapytanie ofertowe_1 2023 RE_Open

Zal_1-Formularz ofertowy

Zal_2 – Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2023/Re_Open UK pt. „Zakup i dostawa 5-osiowego centrum frezarskiego CNC” – INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY Z „28 marca 2023”.

Z przeprowadzonego postępowania wybrano następującego Wykonawcę:

Nazwa wykonawcy: DMG MORI POLSKA SP.Z OO

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew

Cena zamówienia: 1 663 375,00 PLN (350 000,00 EUR)