Unia Europejska
dekoracyjny obraz gradientu

Poznaj nasz zespół kierowniczy

Mając ponad sto lat połączonej doskonałości motoryzacyjnej, zespół kierowniczy Neapco wyznacza branżowe standardy w zakresie kierowania i jazdy. Od innowacji i jakości po bezpieczeństwo i kulturę, stewardzi Neapco czerpią energię, starając się, aby firma była jak najlepsza z korzyścią dla klientów, pracowników i akcjonariuszy.

Kennetha L. Hopkinsa

Prezes i Dyrektor Naczelny

Geralda E. Costera

Dyrektor Operacyjny

Roberta Lenarda

Dyrektor Finansowy

Eryk Leenders

Chief Revenue Officer

Raya Adamczyka

Wiceprezes ds. Globalnej zaawansowanej produkcji

Michelene A. Falk

Wiceprezes ds. Globalnych zasobów ludzkich

Christophera A. Fentona

Wiceprezes ds. Globalnej jakości i ciągłego doskonalenia

Scotta Kalkofena

Wiceprezes ds. Operacyjnych w Ameryce Północnej Drivelines

Arvinda Srinivasana

Wiceprezes ds. Globalnej inżynierii oraz badań i rozwoju

Neila A. Wasylewskiego

Wiceprezes ds. Globalnego zarządzania programami

Bryana P. Wolffa

Wiceprezes ds. Zakupów globalnych